+98 353 827 4914 @SepTrading
info@septrading.com


بازرگانی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

تجارت در حوزه نفت و گاز و فرآورده های پتروشیمی و فلزات صنعتی از آنجایی که ایران یک کشور نفت خیز بوده و موقعیت استراتژیکی نیز در منطقه دارد و از انجایی که تجارت در حوزه نفت و گاز و فرآورده های پتروشیمی یکی از تخصص های شرکت سودا ایمن پارس است. شما میتوانید با اتکا به شبکه ی وسیعی از ارتباطات بین اللملی شرکت سودا ایمن پارس در کشورهای همسایه، روسیه، اتحادیه اروپا و حتی کشورهای آفریقایی و... به خریداران و فروشندگان فوق العاده بزرگ و معتبر در خصوص خرید و فروش و حمل ونقل ، نفت و گاز و کلیه فرآورده های نفتی دست پیدا کنید. ما با ارتباطاتی که در این زمینه داریم میتوانید بهترین قیمتها را در عرصه جهانی در این حوزه در اختیار شما قرار دهیم و همچنین با توجه به اعتماد تعدادی از خریداران بزرگ در این حوزه به شبکه ی ما، میتوانیم بهترین خریدار محصولات شما در این حوزه نیز باشیم. شایان ذکر است ،شرکت سودا ایمن پارس با توجه به قرارداد همکاری ای که با شرکتهای بازرگانی در کشورهای آسیای شرقی و دیگر کشورهای توسعه یافته دارد میتواند به عنوان یک تامین کننده ی بسیار مناسب در خصوص انواع فلزات صنعتی یا خاص در خدمت شما باشد. قبل از هر اقدامی در حوزه نفت و گاز و فرآورده های نفتی و فلزات صنعتی با مشاورین ما تماس بگیرید شرکت سودا ایمن پارس، واحد بازرگانی بین اللمل شماست.